Vairo stiprintuvų remontas

Daugelis šiuolaikinių automobilių turi hidraulinius vairo stiprintuvus. Hidraulinis vairo stiprintuvas – sistema, kuri palengvina vairuotojui valdyti transporto priemonę mažindama vairaračio sukimo pastangas. Kai kurie automobiliai šiems tikslams turi elektrinį stiprintuvą.
Hidraulinis vairo stiprintuvas veikia siurblio, kuris yra variklio skyriuje, dėka. Vairo stiprintuvo siurblys – pagalbinis agregatas, veikiantis kartu su vairo valdymo sistema, ir yra jos dalis.

Specialus vairo stiprintuvo mechanizmas naudoja siurblio, kuris įrengtas variklyje ir pradeda veikti naudojant diržinę pavarą, slėgį. Skystis aukštojo slėgio žarnomis patenka į vairo traukę arba į vairo reduktorių (atsižvelgiant į konstrukcinius vairo valdymo ypatumus, įdiegtus viename ar kitame automobilyje), dėl to pasukti vairaratį pasidaro gerokai lengviau.
Paprastai nusipirkus automobilį, pagal priežiūros reglamentą, atliekant planinę techninę priežiūrą, tikrinama techninių skysčių būklė, iš jų ir skysčio lygis hidraulinio stiprintuvo bakelyje, taip pat tikrinant, ar neprateka, nustatomas hidraulinio stiprintuvo magistralės sandarumas.

Vairo stiprintuvo remontavimo pagrindas

Kartais vairo stiprintuvas sugenda: dėl to netikėtai gali padidėti vairo apkrova, taigi gali susidaryti avarinių situacijų. Kas gali liudyti, jog reikia vairo stiprintuvo diagnostikos ir remonto:

  • Siurblio triukšmas, kuris gali keistis sukant vairą.
  • Skysčio pratekėjimai siurblio srityje.
  • Skysčio lygio sumažėjimas bakelyje.
  • Aukštojo slėgio žarnų įtrūkimai.
  • Pasukti vairą reikia daugiau pastangų.
  • Staiga padidėja vairo apkrova.

Vairo stiprintuvo sistemos praplovimas

Daugelis automobilių gamintojų rekomenduoja periodiškai (kas 30000 km) keisti tepalą vairo hidraulinėje sistemoje ir pilnai praplauti vairo stiprintuvo sistemą.

Keičiant tepalą sistemoje, kartu rekomenduojama keisti ir filtrą, jei toks numatytas. Šių reikalavimų nepaisymas gali privesti prie detalių nusidėvėjimo arba hidraulinio siurblio gedimo, taip pat gali nukentėti ir vairo kolonėlė. Vairo sistemos praplovimas reikalingas tam kad iš sistemos išplauti smulkias metalo nuolaužas ir išvalyti nuosėdas. Turėkite omeny, kad paprasčiausias hidraulinio skysčio keitimas gali nulemti vairo stiprintuvo sistemos gedimą, jei atlikti jį neteisingai. Mes naudojame specialią vairo stiprintuvo sistemos praplovimo įrangą, kuri leidžia 100% pašalinti nešvarumus ir praplauti sistemą neatjungiant agregato.

Vairo stiprintuvo diagnostika ir siurblio remontas

Vairo stiprintuvo diagnostika apima žarnų ir vamzdelių, siurblio, vairo traukės arba vairo reduktoriaus būklės patikrą. Remiantis diagnostikos rezultatais, daroma išvada, ar reikia remontuoti ar pakeisti šias detales ar jų elementus.

Vairo stiprintuvo siurblio remontas
Pirmiausia siurblį reikia išrinkti, o tai jau gali kelti tam tikrų sunkumų, todėl kad numatyta, kad kai kuriuos siurblius galima išrinkti naudojant varžtus, o kai kurių korpusas neišrenkamas. Šiuo atveju reikia padirbėti, norint jį atidaryti. Kartais siurblio dangtelis sandariai pritvirtintas žiedu, kurį reikia išspausti.
Išrinkus siurblį, reikia išstumti veleną su guoliais ir apžiūrėti vidines detales. Reikia nuimti rotorių su lapeliais ir elipse. Pirmiausia apžiūrima elipse, ar nesusidėvėjusi. Ji turi būti lygi ir nenusitrynusi. Lapeliai veikiant išcentrinei jėgai, judėdami elipse, sukdamiesi išstumia skystį ir įtraukia jį atgal. Jie turi būti darbinės būklės ir neužstrigę.
Apžiūrėdami tikriname riebokšlio ir guolio būklę. Jeigu riebokšlis sugedo (jeigu pastebėta, kad jis prateka) arba subyrėjo guolis, šias detales atitinkamai reikia pakeisti. Bet kuriuo atveju riebokšlį tikslinga pakeisti išrenkant siurblį.